Proiectul Centru de zi pentru copii

,,Centru de zi pentru copii aflați în situații de risc de separare de părinti” (CZ)- serviciu licențiat

Scopul principal: prevenirea abandonului școlar și familial.

Beneficiarii serviciului social:

 • Copii: 4 ani -14 ani
 • Familiile acestora

Numărul de beneficiari: 40 de copii

Situații în care se află beneficiarii:

 • Abandon
  • Copii orfani/copii separați de părinti
  • Copii în risc de separare  de părinti
 • Familii vulnerabile:
  • În risc de dezintegrare
  • Monoparentale
  • Situații conflictuale
 • Risc de sărăcie și excluziune socială:
  • Șomaj de lungă durată
  • Venituri reduse
  • Locuință precară

Criterii de selecție a copiilor:

* să aibă domiciliul în Cluj-Napoca;

* să aibă între 4 -14 ani;

* copii  provin din familii fără părinti (menținuți în familia extinsă)  sau familii monoparentale;

* copii cu nivel educațional scăzut;

* copiii au probleme emoționale, psihologice și spirituale;

* familia nu are o locuință proprietate personală;

* familii cu venituri mici;

* familii cu responsabilitate parentală scăzută.

Activități derulate în cadrul Centrului de zi:

* Grup de suport pentru copiii beneficiari și aparținătorii acestora;

* Masă caldă oferită copiilor la ora prânzului în zilele de școală;

* Oferirea de ajutoare financiare;

* Excursii, tabere de vară și serbări pentru copii;

* Socializare, activități culturale și de petrecere a timpului liber: Activități de ergoterapie prin lucru manual (ATELIERE);  Activități de art terapie (ATELIERE);

* Activități precum cititul, dictare, meditații, exerciții de matematică ce duc la 

   îmbunătățirea randamentului școlar (SPRIJIN LA TEME ZILNIC);

* Intervenție psihologică individuală și de grup;

*Asistenţă socială: Elaborare plan de intervenție/de asistenţă şi îngrijire; Îndrumare către alte servicii; Consiliere socială; Informare; Suport emoțional; Management de caz, monitorizare cazuri sociale, supervizare  activități de asistență socială;

* Alte activități: Acte de caritate: depozitare și distribuire alimente, ajutoare materiale și financiare.

Toate activitățile oferite în cadrul Centrului de zi pentru copii (CZ) sunt GRATUITE!

Asistentul social întocmește fiecărui beneficiar un dosar ce cuprinde documente cerute de legislația în vigoare; printre acestea amintim contractul de acordare a serviciilor sociale și ancheta socială.

În cadrul Centrului de zi există o echipă de lucru care se implică zilnic în buna funcționare a activităților destinate copiilor aflați în risc de separare de părinți.

Punem accent pe disponibilitatea și interesul copiilor beneficiari de a frecventa activitățile din cadrul Centrului de zi pentru copii;

Acest proiect se derulează în parteneriat cu Primăria Cluj-Napoca și Fundația Regală Margareta a României și Hochland – Bucuria gustului.