Structura

STRUCTURA ORGANIZATORICA

1. Adunarea Generala (A.G)-constituita legal din toti membrii activi (cotizanti) ai UCR.
Prima adunare fiind formata din membrii fondatori, conform actului constitutiv.
2. Consiliul de Administratie (C.A) format din trei membri activi alesi de A.G pe o perioada de 5 ani. Acestia sunt: Presedintele CA- este si Presedintele UCR; Vicepresedintele CA- este si vicepresedintele UCR; Directorul – este coordonator al programelor sociale desfasurate de UCR.
3. Cenzorul- un membru specialist in contabilitate, ales de A.G pe o perioada de 5 ani.

Membru UCR poate deveni orice persoana crestina, fara deosebire de origine etnica, sociala, rasa sau nivel cultural, care a implinit varsta de 16 ani si prin adeziunea pe care o semneaza se declara de acord cu principiile, scopul si actiunile UCR.