Atelier Apicultură

Titlul atelieruluiCuriozități din lumea naturii, apicultură / Atelierul Bzzzz 

Scopul atelieruluiCultivarea interesului pentru natură și stimularea abilităților în direcția apiculturii atât prin teorie cât și prin practică în viața stupului, pentru copiii  beneficiari ai centrului de zi. 

Descrierea activităţii Activitatea se va derula pe parcursul a mai multor ateliere, ce vor include activități cu teorie dar și practică în natură, sub coordonarea voluntarului senior.